By admin

Tiến độ dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông tháng 01/2023

Tiến độ dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông tháng 01/2023

Tiến độ dự án Prosper Phố Đông đang được nhà thầu uy tín Fulincons triển khai theo kế hoạch thi công. Các tháp đang thi công cột vách, dầm, sàn để chuẩn bị hạng mục đổ bê tông sàn tại tầng 06 và tầng 07.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ chứng kiến sự kiện cất nóc dự án Prosper Phố Đông Thủ Đức.

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông tháng 01/2023:

 

Thông tin chi tiết dự án Prosper Phố Đông:

Website: https://prosperphodong.com/

Hotline: 0906 986 586